Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Dane osobowe – RODO , Cookies

Dane osobowe - RODO

Zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 25 maja 2018 r. to początek obowiązywania unijnego Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych   informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FHU PANELUX1 Robert Rudek z siedzibą w Zagórzu 57 32-005 Niepołomice zwanym dalej Sprzedawcą;

2) W Firmie Sprzedawcy nie powołano inspektora danych osobowych a wszelkie sprawy i problemy można zgłaszać do administratora zgodnie z informacjami teleadresowymi Sprzedawcy.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań zgodnie ze złożonym wnioskiem na podstawie art.6 ust1. pkt b (wystawienia dokumentów zakupu/sprzedaży; ofert; wykonania zleconych prac serwisowych czy też realizacji zgłoszeń reklamacyjnych)

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą Nasi pracownicy upoważnieni przez firmę; firmy z którymi zawarliśmy umowę na powierzenie danych; inni odbiorcy tj: banki, kurierzy, poczta, ubezpieczyciele;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej z Państwem a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, statystycznych i archiwizacyjnych

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jest też wymogiem ustawowym/warunkiem umownym/warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości sprzedaży/zakupu lub brak możliwości realizacji usługi serwisowej czy też realizacji reklamacji towaru;

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Pliki cookies

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka).  Pliki te są zapisywane w sposób automatyczny na komputerze Klienta przez nasz sklep i dostarczają danych
statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i
przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Wykorzystywane przez sklep
internetowy pliki cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są
przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia
korzystanie z Witryny utrzymując sesje użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła.
Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies lub usunąć stałe pliki cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych
przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub
skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.